Banner
Thông báo chiêu sinh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN ẢNH
Liên kết web
Video
Quảng cáo
ẢNH HƯỞNG CỦA  SỐ LỨA CẮT VÀ PHƯƠNG PHÁP THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG HẠT CỎ PANICUM MAXIMUM CV. HAMIL TRỒNG TẠI BÌNH DƯƠNG Nguyễn Thị Thủy, Phí Như Liễu, Nguyễn Văn Tiến Trạm Thực Nghiệm cây Thức ăn Gia súc. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Thủy. Mobi: 01683912039. Email: ...
  EFFECT OF SPACING AND LEVELS FERTILIZER ON YIELD AND QUALITY OF PANICUM MAXIMUM CV. HAMIL Nguyễn Thị Thủy, Phí Như Liễu, Nguyễn Văn Tiến Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Thủy. Mobi: 01683912039. Email: Nguyenthuycnty@gmail.com   TÓM TẮT Tổng số 2 thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn ...
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NHÂN THUẦN GIỐNG BÒ THỊT ROUGHTMASTER VÀ BRAHMAN TẠI VIỆT NAM[1]  Đinh Văn Cải[2] THE PERFORMANCE OF DROUGHTMASTER AND BRAHMAN IN VIETNAM Data of growth and reproductive of imported White Brahman (from Cuba) in Binh Dinh, White and Red Brahman (from Australia) in Tuyen Quang, and Droughtmaster (from Australia) inBinh Duong, Ho Chi Minh City and Can Tho was recorded. The results showed that adult weight of White Brahman in Tuyen Quang was 500 kg, higher than that in Binh Dinh ...
KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM BÒ LAI HƯỚNG THỊT TẠI MIỀN ÐÔNG NAM BỘ   Phạm Văn Quyến, Đinh Văn Cải và N guyễn Văn Bôn[2]     PRODUCTIVE ABILITY OF SOME GROUPS OF BEEF CROSSBRED CATTLE IN SOME SOUTH-EASTERN VIETNAM   The experiment was carried out at Ruminant Research and Training Center (RRTC – Ben Cat, Binh Duong), and some smallholer farms in Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai provinces from October, 2002 to April, 2006 in ...
KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CỎ HÒA THẢO NHẬP NỘI TỪ ÚC TẠI TRUNG TÂM GIA SÚC LỚN BÌNH DƯƠNG   Đinh Văn Cải,  Nguyễn Thi Thu Hồng và Nguyễn Thị Mận[2]   A TRIAL OF SOME GRASSES IMPORTED FROM AUSTRALIA TO GROW AT BINH DUONG RESEARCH CENTER An experiment has been carried out at Ruminant Research and Training Center from June 2004 to April 2006 to evaluate the production of forteen imported grasses. The results ...
KHẢO SÁT NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA CỎ RUZI VÀ CỎ SẢ LÁ NHỎ K280 DÙNG TRONG BÁN CHĂN THẢ Nguyễn Thị Thu Hồng và Đinh Văn Cải[2] THE YIELD AND QUALITY OF RUZI AND PANICUM MAXIMUM K280 ON SEMI-GRAZING   An experiment was conducted in Ben Cat, Binh Duong to evalute potential of ruzi grass (Brachiaria ruziziensis) and guinea grass (Panicum maximum cv K280) under grazing condition. The results revealed that ruzi grass produced higher yields than guinea grass. ...
KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG CỎ VOI FLORIDA VÀ MADAGASCA NHẬP NỘI TẠI BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG   Đinh Văn Cải, Nguyễn Thị Mận và Nguyễn Thị Thu Hồng[2]   EXPERIMENTING ON FLORIDA AND MADAGASCA NAPIER GRASS AT BEN CAT DISTRICT, BINH DUONG PROVINCE   The experiment was carried out to evaluate the yield and nutritive value of two imported varieties of Napier grass (Penisetum purpureum Florida and Penisetum purpureum Madagasca) in Binh Duong ...
KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA DÊ LAI HƯỚNG THỊT GIỮA GIỐNG BOER VỚI BÁCH THẢO   Đậu Văn Hải[2]   PERFORMCES OF THE CROSSBRED GOAT BETWEEN BOER AND BÁCH TH ẢO Bach thao goat breed (BB) and its F1 crossbreds with Boer (OB) producted at Ruminant Reasearch and Traning Center and some farms in Binh Duong, Binh Phuoc provinces during 2002-2005. The results showed that: hairs colour of OB crossbred was over 92% similar Boer breed and 7% similar Bach ...
CẢI TIẾN DI TRUYỀN GIONG DÊ ĐỊA PHƯƠNG TẠI XÃ THANH LƯƠNG HUYỆN BÌNH LONG TỈNH BÌNH PHƯỚC[1]   Đậu Văn Hải và Bùi Như Mác[2]   GENETIC IMPROVEMENT OF LOCAL GOAT BREED AT THANH LUONG VILLAGE, BINH LONG DISTRICT, BINH PHUOC PROVINCE   Local (LL) goat breed (Bach Thao, de co and F1 (Bach Thao x de co)) and its crosses with F2: Boer x Bach thao (OBL), Saanen x Bach Thao (ABL), Alpine x Bach thao (SBL) anh purebred Bach thao (BBL) were ...
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ GIỐNG DÊ CAO SẢN ĐỂ CẢI TIẾN DI TRUYỀN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DÊ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH TRÀ VINH[1]   Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân[2]   USING SOME HIGH PRODUCTIVITY GOAT TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF LOCAL GOAT   This study was carried out at Duyen Hai distric, Tra Vinh province which had suitable condition for goat husbandry to improve local productivity of goat. Pure Bach Thao goat grown and well adapted ...
Trang:1 2