Banner
Thông báo chiêu sinh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN ẢNH
Liên kết web
Video
Quảng cáo

Cơ cấu tổ chức

I. Ban giám đốc

           Giám đốc: TS. Phạm Văn Quyến

           Phó giám đốc: ThS. Hoàng Thị Ngân

II. Các phòng chức năng

1. Phòng nghiệp vụ tổng hợp

           Trưởng phòng: Cử nhân: Lê Thị Nguyệt (Kiêm kế toán trưởng Trung tâm)

           Phó phòng: Cử nhân: Vũ Thanh Sơn

2. Trại thực nghiệm chăn nuôi

           Phó phụ trách trại chăn nuôi: ThS Bùi Ngọc Hùng

3. Trạm thực nghiệm sản xuất cây thức ăn chăn nuôi

          Trạm trưởng: ThS Nguyễn Văn Tiến

           Phó trạm: ThS Nguyễn Thị Thủy