Banner
Thông báo chiêu sinh
Lớp Tiểu giáo viên chăn nuôi bò thịt
Liên kết web
Video
Quảng cáo

Giới thiệu chung

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn rất hân hạnh được hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực:

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao và tư vấn TBKT trong chăn nuôi gia súc và đồng cỏ;

- Đào tạo, huấn luyện Kỹ thuật viên và Nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn (Gieo tinh nhân tạo cho trâu bò từ cơ bản đến nâng cao, các giải pháp nâng cao khả năng sản xuất, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc)

- Xây dựng và tư vấn xây dựng các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn. mô hình, chuyển giao công nghệ và sản xuất giống gia súc phục vụ các thành phần kinh tế

- Cung cấp giống bò thịt, bò sữa, trâu và giống cỏ năng suất chất lượng cao

Địa chỉ:

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương .  Tel: 0650 534 069; 0650 564 220; fax: 0650. 564465; email: trungtamgiasuclon@yahoo.com